CSI - SYSTEM ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
Instrukcja korzystanie z bazy serwisowej CSI
 1. Klient (sklep zaopatrywujący się u nas w towar) rejestruje się w naszej bazie serwisowej poprzez stronę: http://rma.csi.pl
 2. Po rejestracji i poprawnej weryfikacji danych z naszej strony, otrzymują Państwo wiadomość na wskazany adres e-mail, że podane konto zostało utworzone.

Zgłaszanie produktów na RMA:
 1. Logujemy się na wcześniej utworzone konto
 2. Z menu po lewej stronie wybieramy „Nowe zgłoszenie”
  • Wybieramy producenta urządzenia
  • W odpowiednich okienkach staramy się wpisać jak najwięcej danych o reklamowanym sprzecie i opisie usterki. Im dokładniejsze dane tym szybciej i dokładniej pozwoli to zdiagnozować usterkę. Zobacz Pomoc!!
  • Po wypełnieniu formularza wybieramy „Dodaj RMA”
  • W ramach jednego zgłoszenia możemy dodawać kilka produktów.
  • Po skończeniu procedury dodawania produktów - zamykamy zgłoszenie.

Po pozytywnej akceptacji zgłoszonych produktów, otrzymają Państwo maila zwrotnego z przydzielonymi numerami RMA. Może się zdarzyć że RMA zostanie odrzucone – wtedy w mailu zostanie podana przyczyna odrzucenia (Np. Uszkodzenie mechaniczne wyświetlacza, uszkodzone słuchawki).


Śledzenie stanu zgłoszenia:

Poniżej znajduje się spis opcji dostepnych po zalogowaniu użytkownika do naszej bazy serwisowej.

 • Obsługa RMA
  • Moje RMA
   • Do akceptacji
   • W toku
   • Zakończone
  • Nowe Zgłoszenie
 • Mój profil
 • Instrukcja
 • Wyloguj

Opis najważniejszych funkcji:

 • +Do akceptacji – wyświetla wszystkie zgłoszenia które oczekują na akceptację z naszej strony
 • +W toku – pokazuje RMA które nie zostały jeszcze zakończone. Możemy na bieżąco śledzić obecny stan tego serwisu.
 • +Zakończone – tutaj możemy przeglądać zakończone wcześniej naprawy gwarancyjne. Mozliwe jest również drukowanie raportów po naprawie.